Czarny Pokój jako autoterapia

– Wiele osób, które skorzystało z Czarnego Pokoju, chciało podzielić się swoimi emocjami, wizjami i odczuciami. To miejsce zaczęło działać terapeutycznie. Dlatego zaopatrzyłem się w notes, w którym odbiorcy projektu mogą opisać swoje przeżycia i doświadczenia – opowiada Sylwester Gałuszka z Kolonii Artystów.

Read more

Posts navigation