Co wspólnego mają niguny, dobroczynność, epidemia i „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk? Posłuchajcie opowieści i muzyki gitarzysty Raphaela Rogińskiego, który w czasie pandemii stworzył dedykowany im projekt.

Już od wielu lat przekładałem niguny na gitarę solo – opowiada Rogiński, co w jego twórczości można było usłyszeć nie raz. Chociażby w zespole Shofar tworzonym razem z Mikołajem Trzaską i Maciem Morettim. Z tym i z innymi zespołami m.in. Cukunft i Alte Zachen gitarzysta zainicjował nową falę muzyki żydowskiej, od której jednak w pewnym momencie skręcił w bok, grając m.in. muzykę Bacha czy Johna Coltrane’a.

Obalaliśmy obraz muzyki żydowskiej otaczanej lukrem przez środowisko, w którym się obracaliśmy, a jednocześnie nigdy nie byliśmy częścią klezmerskiej cepelii, która wtedy dominowałaopowiadał mi w wywiadzie dla Tygodnika Polityka.

W pewnym jednak momencie do nigunów wrócił – to chasydzkie, mistyczne pieśni, najczęściej bez słów, które powstawały na terenach polskich, ukraińskich do czasu II wojny światowej. Epidemia okazała się motorem przyspieszającym ich powstawanie w odsłonie solowej. Bliskie były im idee dobroczynności i pomocy medycznej. – Ona wynikała z nigunów. Ta muzyka miała za zadanie wznieść człowieka ponad ziemskie problemy. Ta swoista misyjność wybranych kompozycji wydaje się autorowi niezwykle adekwatna w aktualnej sytuacji i nadaje projektowi dodatkowy, symboliczny wymiar.

Rogiński zarejestrował trzy nagrania oraz swoje opowieści o nigunach. Opowiada o ich pochodzeniu, związkiem z opowieścią „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk w której pojawiają się chasydzi, inicjatorzy nigunów, a także ich specyfice. Skupia się na badaniach źródłowych, wyborze repertuaru oraz opracowaniu i wykonaniu nowych interpretacji nigunów mających swe źródła w dorobku dynastii chasydzkich.

Nowe interpretacje nigunów wykonywane na gitarze elektrycznej oparte będą na charakterystycznych dla muzyka technikach wykonawczych i aranżacyjnych. W przyszłości na posłużą za materiał na kolejną solową płytę muzyka.

Wprowadzenie do nigunów: