Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA zaprasza na pierwszą odsłonę cyklicznego wydarzenia, które skupi się wokół działań artystycznych w przestrzeni publicznej.

Na okres dziesięciu dni od 19 do 28 lipca instalacje i interwencje artystyczne wpiszą się w przestrzeń miejską. W 2019 roku prace niefe-stiwalowe zagoszczą w większości na Dolnym Mieście. Część z nich zostanie wyeksponowana w szkatułkowych galeriach – kontenerach i pawilonach. Wokół prac odbędą się liczne wydarzenia towarzyszące takie jak: koncerty, warsztaty, wykłady, performanse czy akcje spo-łeczne. Działania „satelickie” będą pojawiać się na terenie całego miasta, m.in.: jeden z naszych pawilonów zagości w 100czni, a plakatowa kampania społeczna „Moja wolność” rozprzestrzenia się już na cityli-ghtach i słupach w całym Gdańsku.

Artysta często jest postrzegany jako jednostka wolna, mająca społecznie usankcjonowane prawo do wyrażania i formułowania opinii. Podczas pierwszej odsłony Niefestiwalu, który odbędzie się w przestrzeni Dolnego Miasta, zaproszeni artyści odniosą się do tematu wolności osobistej i wolności słowa. Czy staną się głosem pokolenia, czy też wypo-wiedzą się przez pryzmat osobistych doświadczeń?

Niefestiwal Miasto i Sztuka będzie także znakomitą okazją, żeby przyjrzeć się najnowszym do-konaniom i kondycji sztuki współczesnej poza murami galerii, spędzić czas na świeżym powietrzu, angażując się w kreatywne aktywności i poznać nowych ludzi. Poprzez te działania bę-dziemy odnosić się do bieżących problemów społecznych, zastanowić się nad rolą sztuki w przestrzeni miasta, poszukiwać różnych form komunikacji z odbiorcą oraz nowych kontekstów sztuki.

Robimy sztukę w mieście. Niefestiwal!

ARTYŚCI/ARTYSTKI: Alicja Biała, Bolesław Chromry & Magdalena Sawicka, Mirella Von Chrupek, Justyna Górow-ska, Filip Ignatowicz, Honorata Martin, Luka Ray-ski, Open Group, Ada Zielińska, Marcin Janusz, Siksa, Mariusz Waras, Paweł „Paulus” Mazur i Dariusz „Brzóska” Brzóskiewicz, Patryk Hardziej, Edgar Bąk, Ola Niepsuj, Katarzyna Bogucka, Dawid Ryski, Pavel Vlodarski.

Koncerty w weekend otwarcia
19.07 – 21.07: DJ Wika, Gnojki, Kwiaty, Próżnia, Kalafior Derambo, BRZÓZKA de PAULUS, SIK-SA

19-28 LIPCA
Gdańsk-Dolne Miasto
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

KOLEKTYW KURATORSKI: Kinga Jarocka, Anna Szynwelska, Michalina Domoń, Krzysztof Kucharczyk, Marcin Różyc

Nowe idzie od morza jest patronem medialnym wydarzenia.