Rafał Dętkoś swoje muzyczne fascynacje realizuje już niemal piętnaście lat, prezentując co jakiś czas ich kolejne odsłony. Regularnie współpracuje z teatrem tańca i takimi grupami jak chociażby Sopocki Teatr Tańca czy Dada von Bzdülöw, dla których przygotowywał muzykę. Materiał „Scrap EP” nagrany jako Abstract Structure przyjmuje również znamiona swego rodzaju dźwiękowego tła. Chłodne elektroniczne brzmienia są osadzone w przestrzennie brzmiących kompozycjach, które bazują na elektronicznych ambientowych plamach, partiach klawiszy, aż wreszcie nadających im bardziej domkniętą formę wyrazistych bitów. W tych minimalistycznych utworach znaczenie ma faktura dźwięków i jej kolejne modulacje. Ton utworom nadają zróżnicowane bity, których rytmika czasem przypomina dokonania Dat Rayon. Rozwijają się płynnie, a jednocześnie w obrębie pięciu utworów nie ma diametralnej zmiany wątków – to konsekwentnie budowane dźwiękowe pasaże; oniryczne i mroczne. Ważne jest też to, co dzieje się w tle. Dark ambientowe wynurzenia, wyłaniające się pojedyncze dźwięki – to wszystko stopniowo buduje klimat i pomimo abstrakcji w nazwie jest bardzo zwięzłe i przekonujące. Odhumanizowany charakter utworów tworzy tajemniczą aurę – wzmacnia go muzyka brzmiąca w dość zmechanizowany sposób; próżno szukać tu jakichkolwiek zwiastunów ciepłego i przytulnego brzmienia. Muzyczny minimalizm jest chłodny, odrealniony, ale jest w nim coś pociągającego. Mam nadzieję, że te muzyczne kawałki czy tytułowe skrawki mogą brzmieć jako zapowiedź czegoś większego, na co warto czekać.

Abstract Structure, Scrap EP, Soundcloud, 2017.

Jakub Knera