Dwa lata temu powstał pomysł zorganizowania Kongresu Kultury Pomorskiej. Głównym hasłem, które przyświeca tej inicjatywie jest „Kultura porozumienia”. Kongres odbędzie się 24 kwietnia w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Wcześniej odbędą się obrady tematyczne – moderatorem spotkania poświęconego muzyce alternatywnej jest Nowe idzie od morza.

 

Nie ulega wątpliwości, że kultura jest najważniejsza. Nie tylko gospodarka i polityka wynikają z kultury. Najpierw muszą być wartości, które powinny stanowić bazę, na której się buduje gospodarkę, politykę i relacje międzyludzkie. Gdy tak się dzieje, możemy mówić o synergii społecznej.

Pomorze to fascynujący Region obfitujący w miejsca, w których powstawała Historia. Mówiąc o kulturze naszego Regionu, nie można zapominać o skomplikowanej, ale i różnorodnej spuściźnie, która powinna nas wzbogacać, a nie dzielić.

Kultura, dzięki wartościom, powinna prowadzić do konsensusu i wyznaczać standardy w komunikacji społecznej. Region i Centrum nie powinny stanowić antynomii, tak jak kultura instytucjonalna i pozainstytucjonalna (off).

Tematów, które już podjęto podczas debat, jest wiele. Suma zebranych głosów będzie stanowić bazę, na której nadbudowywane będą wnioski i postulaty. Mamy nadzieję, że Kongres będzie  nie tylko ich depozytariuszem, ale stworzy trwałą platformę wymiany poglądów i budowy najlepszych rozwiązań.

Blisko dwuletnie przygotowania do Kongresu Kultury Pomorskiej wchodzą w decydującą fazę. Przed nami 18 wydarzeń, które zamkną pierwszy etap inicjatywy powstałej w organizacjach pozarządowych i skierowanej do wszystkich zainteresowanych. Po nich Kongres będzie trwać nadal, być może za kilka lat znowu przyjmie formę ciągu zorganizowanych spotkań. Do tego czasu funkcjonować będzie jako monitor kultury pomorskiej i wykonawca postanowień proponowanych na obradach plenarnych.

Zapraszamy na obrady stolikowe, poświęcone wybranej problematyce i oczywiście obrady plenarne, które będą podsumowaniem cyklu. Obraz kultury pomorskiej będzie  pełniejszy dzięki  uczestnictwu zainteresowanych dobrem wspólnym.

Obrady tematyczne / 20 marca – 11 kwietnia 2017

20.03 – Region I – Muzeum Zachodniokaszubskie
20.03 – Nowa kultura – Instytut Kultury Miejskiej
22.03 – Region II – Stacja Kultura w Rumi
23.03 – Region III – Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie
24.03 – Edukacja kulturowa i kulturalna – Uniwersytet Gdański
27.03 – Tradycja i dziedzictwo. Materialny i niematerialny dorobek kulturalny Pomorza – Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) Muzeum Narodowego w Gdańsku
28.03 – Sztuki wizualne – Akademia Sztuk Pięknych
29.03 – Literatura na Pomorzu – Uniwersytet Gdański
29.03 – Pieniądze i kultura – Pracodawcy Pomorza
30.03 – Muzyka alternatywna – SPATiF
31.03 – Kultura filmowa – Gdyńskie Centrum Filmowe
3.04 – Teatr i taniec – Teatr Wybrzeże
5.04 – Muzyka poważna – Nadbałtyckie Centrum Kultury
6.04 – Obywatele w kulturze – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
7.04 – Kultura na wsi – Kaszubski Uniwersytet Ludowy
10.04 – Off, czyli poza instytucjami – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
11.04 – Polityki i strategie kulturalne – Instytut Kultury Miejskiej

Obrady plenarne / 24 kwietnia 2017, Teatr Wybrzeże, godz. 9.30–20.00

1. Część oficjalna (otwarcie)
2. Obrady plenarne, część I – prezentacje moderatorów z obrad stolikowych (do 5 minut każda, łącznie ok. 1-1,5 h)
3. Przerwa kawowa
4. Panel „Kultura na nowe czasy”
5. Obrady plenarne, część II – dyskusja plenarna „Kultura na Pomorzu”
6. Przerwa lunchowa
7. Dokończenie obrad, przyjęcie dokumentów(u) kongresowych(ego)
8. Coctail/rozmowy kuluarowe

W panelu „Kultura na nowe czasy” udział wezmą: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (była minister kultury i dziedzictwa narodowego), Robert Biedroń (prezydent Słupska), Artur Celiński (Res Publica), prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (prezes Instytutu Kaszubskiego), Władysław Zawistowski (dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Nowe idzie od morza jest patronem medialnym wydarzenie i poprowadzi obrady tematyczne stolika „Muzyka alternatywna” w Klubie SPATiF. Wiecej kongres.pomorzekultury.pl/