„Świat Mało Znany” to impreza artystyczna adresowana do twórców i artystów z niepełnosprawnością intelektualną z Polski i Europy oraz do szerokiego grona odbiorców społeczności lokalnej. W tym roku odbędzie się po raz 21!

Działania realizowane w projekcie służą promowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Pragnąc odchodzić od powszechnie jeszcze stosowanych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie terminów: „dziecko” , „upośledzony” , „nienormalny”, „infantylny”, organizujemy działania , które mają na celu pokazanie rzeczywistego obrazu dorosłego, utalentowanego, potrafiącego sprawnie się komunikować i włączać się w inicjatywy integracyjne człowieka.

Świat Mało Znany jest imprezą, która umożliwia osobom niepełnosprawnym integrację ze środowiskiem – wspólne warsztaty, koncerty, działania plenerowe realizowane z udziałem osób pełnosprawnych w otwartej przestrzeni, nie jest jedynie wspólnym występem na scenie. Kilkudniowa praca warsztatowa sprzyja integracji, wspólnemu zrozumieniu i poznaniu prawdziwego świata osób niepełnosprawnych. To niepowtarzalna okazja do współdziałania ze środowiskiem, z którym na co dzień większość z nas nie ma kontaktu.

PROGRAM

23-27 czerwca 2015
Warsztaty teatralne, malarskie murale, taneczne, muzyczne, fotograficzne, recykling.

23 czerwca 2015
Klub Żak *
Przegląd Teatralny grupy Im Plus.
16.00 – Teatr Mimoto
17.00 – Teatr Ubogi Relacji
17:40 – Teatr Biuro Rzeczy Osobistych
18:30 – Teatr Kasablanka
19:00 – Teatrazem Remont Pomp

26 czerwca 2015
Teatr Leśny
Celem koncertów będzie prezentacja muzyki rockowej, folkowej, awangardowej i poszukującej w której podziały i ograniczenia nie maja większego znaczenia.
17.00 – rozpoczęcie
17.15 – koncert kończący międzynarodowe warsztaty „eXproviSing” z uczestnictwem grup ze Szkocji, Niemiec i Polski.
18.00 – Koncert zespołu Na Górze
19.30 – Remont Pomp i Ircha Clarinet Quartet Trzaska, Szamburski, Zimpel , Górczyński
21.00 – Alte Zachen

27 czerwca 2015
Europejskie Centrum Solidarności *
17:30 Wystawa z okazji 20 lecia Galerii „Świętojańskiej”, prezentacja najlepszych prac artystów współpracujących z galerią.
18:00 Koncert Inaugurujący 20 lecie Orkiestry Vita Activa pod dyrekcją Mirosławy Lipińskiej. Specjalny koncert podsumowujący dotychczasową działalność.

28 czerwca 2015
Złota Brama, ul. Długa
12:00 Parada – happening, przemarsz uczestników warsztatów w artystycznym korowodzie, przy muzyce bębnów ulicą Długą w kierunku Długiego Targu, zakończony happeningiem przygotowanym przez uczestników warsztatów i profesjonalnych artystów.

* Na przegląd teatralny oraz koncert orkiestry obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania w dniach 15-19 czerwca w PSOUU Koło w Gdańsku, ul Jagiellońska 11.

Organizatorem wszystkich wydarzeń jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku.

Podczas XII edycji festiwalu organizatorzy zaplanowali 6 warsztatów skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną z całej polski i europy. Są to warsztaty: teatralne prowadzone przez Jarosława Rebelińskiego, taneczne prowadzone przez Karinę Kocieniewską i Agatę Gregorkiewicz, muralu prowadzone przez Macieja Salamona, fotograficzne prowadzone przez Krzysztofa Mystkowskiego, muzyczne prowadzone przez Tomasza Antonowicza i Jarka Marciszewskiego oraz recyklingu prowadzone przez Monikę Szable i Kingę Barcz Piekut.

W ramach festiwalu odbędą się także: przegląd teatralny grupy Im Plus w klubie Żak, koncerty w Teatrze Leśnym, oraz wernisaż i koncert w Europejskim Centrum Solidarności. Na zakończenie parada na ulicy długiej.

Nowe idzie od morza jest patronem medialnym wydarzenia.