Tematem drugiej edycji wydarzenia muzycznego Control Room jest zbalansowane środowisko akustyczne i pejzaż dźwiękowy. Wydarzenie odbędzie się w Mlecznym Piotrze na dawnych terenach postoczniowych.

Control Room jako interdyscyplinarna inicjatywa odnosi się do problemu środowiska i jego ochrony zwracając uwagę na kwestię ważną społecznie i intelektualnie, ale w powszechnej świadomości rzadko obecną. Obok pojęcia „smog” w pracach naukowych i esejach poświęconych problemom społecznym, a także w tekstach z zakresu sound studies od dość dawna pojawia się inne pojęcie – smog akustyczny. Odnosi się ono do środowiska, w którym żyjemy, do audiosfery i pejzażu dźwiękowego. Smog akustyczny to hałas, dźwiękowe zanieczyszczenie miast i ludzkich skupisk. Brak refleksji nad tym zjawiskiem i jego konsekwencjami zdrowotnymi sprawia, że hałas płynie właściwie zewsząd.

Może się ona przejawiać w większej świadomości mieszkańców i ich dbałości o wspólne środowisko oraz przestrzeń publiczną, w podjęciu próby budowania na nowo relacji społecznych z poszanowaniem przestrzeni akustycznej. Mamy nadzieję, że Control Room wprowadza do przestrzeni społecznej nowe i ważne pole do rozmów: jak dbać o pejzaż dźwiękowy, który jest wartością związaną z konkretnym miejscem, jego historią i architekturą, jest świadkiem przemian i historii.

Być może podjęty w tej edycji temat to krok w przyszłość, dla wielu zbyt odważny. Jednak tylko w taki sposób można zmienić myślenie, perspektywę postrzegania świata, a w konsekwencji poprawić habitat i dźwiękową rzeczywistość. Control Room stawia pytania o smog akustyczny, jego wpływ na życie i na jakość życia.

PROGRAM

11 września 2020

Spacer dźwiękowy (prowadzenie Marcin Dymiter) – godz. 17.00
Słuchanie to proces ciągły. Opierając się na tym założeniu, Raymond Murray Schafer przygotował program ćwiczeń pomagających w „czyszczeniu uszu”. Jego podstawową formą jest spacer. Umożliwia on rozpoczęcie dźwiękowej przygody: podjęcie refleksji nad zagadnieniem dźwięku, jego jakością i wpływem, jaki na nas wywiera. Spacer dźwiękowy (soundwalk) powinno poprzedzać umiejętne zaprojektowanie ścieżek. Odbywanie spacerów w różnych miejscach oraz różnych porach dnia czy przy różnych warunkach pogodowych pozwoli zróżnicować krajobrazy dźwiękowe. Rozpoczyna się je od słuchania dźwięków własnego ciała w czasie poruszania się, przez co zostaje nawiązany pierwszy dialog między spacerującym a środowiskiem. Po zakończeniu spaceru konieczna jest ocena postrzeganych krajobrazów dźwiękowych, między innymi wyróżnienie dźwięków przyjemnych i nieprzyjemnych, dźwięków „nieobecnych” oraz dźwięków sztucznych, modyfikujących naturalny krajobraz dźwiękowy.

Mazen Kerbaj – koncert premierowy – godz. 19.00
Ostatnie wydawnictwo tego wszechstronnego artysty, muzyka i autora komiksów, zatytułowane Walls Will Fall: The 49 Trumpets of Jericho to wyjątkowa praca audio przygotowana na czterdzieści dziewięć trąbek, eksplorująca architekturę – nagrana w dzielnicy Pankow w Berlinie, w ogromnym zbiorniku na wodę. W wypadku prac czy koncertów Kerbaja można powiedzieć o szczególnego rodzaju obiektach i utworach site-specific, powstałych z myślą o konkretnych budynkach i architekturze. Autor eksploruje takie zjawiska jak pogłos, rezonans, przekładając to na język muzyki i improwizacji. Koncert w ramach Control Room będzie utworem dedykowanym przestrzeni Mlecznego Piotra. 

Wyobraź sobie świat bez muzyki – wprowadzenie i projekcja filmu – godz. 21.00 reż. Stefan Schwietert | Niemcy 2015, 83 min.
Głównym bohaterem tego dokumentalnego filmu jest Bill Drummond – w latach 80. i 90. XX wieku współtwórca punkowego Big In Japan i acid-popowego KLF, pisarz, były celebryta, filozof, aktywista, producent, manipulator, człowiek, który spalił milion funtów w gotówce oraz straszył karabinem maszynowym swoją publiczność, propagator idei No Music Day, w ostatnich latach poświęca się enigmatycznemu projektowi K17. To utopijny, rozciągnięty na wiele lat projekt chóru, który tworzy muzykę, odrzucając muzyczną tradycję, słowa, melodię oraz rytm. Drummond podróżuje po całej Wielkiej Brytanii, nagrywając napotkanych ludzi, którzy wydają, wywrzaskują, wymrukują i wyjękują bardzo różne dźwięki. Całość miksuje, odsłuchuje w głuszy i… na zawsze kasuje z pamięci komputera. K17 cieszy się popularnością na całym świecie – Drummond realizował go między innymi w Pekinie, Jerozolimie, Port-au-Prince i Göteborgu. Film jest opowieścią o radykalnym poszukiwaniu wolności – Drummond jest w stanie przekreślić całą muzyczną przeszłość, z której mógłby czerpać profity po dziś dzień. Od lat zabrania jakichkolwiek wznowień hitów KLF, systematycznie walczy o usuwanie swojej twórczości z Internetu. Opętany ideami bycia-w-teraźniejszości, prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem i „czystym” dźwiękiem nie odcina kuponów, cały czas poszukuje nowych rozwiązań i inspiracji. 

Dariusz Brzostek – wykład + premierowy set fieldrecordingowy – godz. 23.00
Performatywny wykład Dariusza Brzostka będzie poświęcony zjawisku field recordingu. Wychodząc od pojęcia hałasu jako „dźwięku niepożądanego”, „dźwięku nie na miejscu”, autor w perspektywie historycznej i kulturowej przyjrzy się temu, co stanowi źródło współczesnego zanieczyszczenia (miasma) pejzażu dźwiękowego. Zajmie się zarówno sytuacjami intymnymi (ciało ludzkie jako źródło hałasu), jak i społecznymi („hałaśliwy antropocen”). Kluczowe znaczenie zyskają praktyki związane z nagrywaniem oraz słuchaniem środowiska akustycznego, słuchaniem „głębokim” i „zapośredniczonym przez technologię”. Wykład będzie ilustrowany wybranymi nagraniami terenowymi oraz fragmentami prac dźwiękowych i słuchowisk samego autora.

12 września 2020

Warsztat „Aplikacje i mapy dźwiękowe” (prowadzenie Marcin Barski) – godz. 17.00
Miejskie mapy dźwiękowe, field recording, pejzaże dźwiękowe, ekologia akustyczna, soundwalki… Coś Wam się obiło o uszy? A może te nazwy brzmią obco i tajemniczo? W obu przypadkach zapraszamy na spotkanie. Marcin Barski (Instytut Pejzażu Dźwiękowego) zaprezentuje przykłady map dźwiękowych tworzonych w różnych częściach świata oraz przedstawi bezpłatne narzędzia i aplikacje, z których można korzystać, tworząc własne treści z wykorzystaniem dźwięków. Coraz częściej dźwiękami zajmują się nie tylko badacze i artyści, lecz również pasjonaci, edukatorzy, muzealnicy. Podczas spotkania zostaną przybliżone wybrane sposoby pracy z dźwiękami. Będzie też czas na pytania i rozmowę.

W poszukiwaniu ciszy – wprowadzenie i projekcja filmu – godz. 19.00 reż. Patrick Shen | USA, Belgia, Chiny, Niemcy, Hongkong, Indie, Japonia, Tajwan, Wielka Brytania 2015, 81 min.
Bohaterami filmu są ci, którzy przypominają o znaczeniu ciszy w naszym życiu: pisarze, których książki opiewają zbawiennie dla psychiki minimalizowanie bodźców; naukowcy zajmujący się badaniem wpływu poziomu decybeli na nasze samopoczucie; mnisi zen praktykujący ceremonię parzenia herbaty; księża składający śluby milczenia w monasterach; strażnik parku narodowego znajdujący rozkosz w słuchaniu pękającej kry; wędrowiec przemierzający przez dwanaście miesięcy w absolutnym milczeniu całą Amerykę oraz rzecz jasna John Cage, autor pamiętnego utworu 4’33”, podczas którego nie zostaje zagrany ani jeden dźwięk. To film o potrzebie samotności, w której czasami po prostu trzeba się zanurzyć. (z materiałów promocyjnych dystrybutora)

Wykład i rozmowa o hałasie, ciszy, architekturze (Anna Orchowska, Dariusz Brzostek, Marcin Barski) – godz. 21.00
Punktem wyjścia do dyskusji jest film W poszukiwaniu ciszy oraz zagadnienia związane z architekturą miast, pejzażu dźwiękowego i środowiska akustycznego. Moderatorem spotkania będzie Paweł Sulik (radio Tok FM)

Marcin Dymiter – premierowy soundscape set: projekt dźwiękowy inspirowany przestrzenią miasta – godz. 23.00
Punktem wyjścia soundscape setu będzie prezentacja nagrań terenowych w dialogu z akustycznym kontekstem – odniesienie się do dźwięku zastanego „tu i teraz” – oraz interwencja w tkankę dźwiękową miasta. Będzie to również polemika z ideą rozrywkowych live setów, granych w przestrzeni publicznej. Nawiązanie do idiomu DJ-a oraz sound systemu ma podkreślać pojawienie się kategorii dźwięków „nieobecnych” lub takich, które nie przystają do rozrywkowej konwencji. 

Control Room jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska. Karnet dwudniowy 25zł, bilet jednodniowy 15zł. Nowe idzie od morza jest patronem medialnym wydarzenia.