Tegoroczny program festiwalu  Wydźwięki/Resonances ukazuje możliwości syntezy obrazu i dźwięku w różnych aspektach: od otwartej formy, działania live, improwizacjępo kompozycję, prezentując różne metody i praktyki twórcze. Wydarzenie odbędzie się w Galerii EL.

W dobie silnego oddziaływania warstwy wizualnej ciekawy staje się  proces „oglądania” przez pryzmat „słuchania” i odwrotnie. Odchodząc od strategii dominującego medium, prezentujemy na tegorocznej edycji festiwalu, obszar współpracy i syntezy audiowizualnej.

Piątek, 13 września, g. 19.00

KinoMANUAL
kinoMANUAL to mała, niezależna manufaktura audio-wizualna, skupiona na eksperymentowaniu z ruchomym obrazem i dźwiękiem. Eksplorujemy głównie analogowe techniki poklatkowe: animacja rysunkowa, wycinanka, non camera. Lubimy kontakt z tworzywem, którego używamy. kinoMANUAL to filmy i obiekty, które chcą korespondować z bogatą tradycją ruchomych obrazów, sztuki kinetycznej i kina eksperymentalnego.

Ludomir Franczak / ATLAS DŹWIĘKÓW – spektakl
Świat funkcjonuje w pętli, w której poszczególne życia i historie nakładają się i multiplikują. Wpływając na siebie są jednocześnie osobne. Historia każdego człowieka jest jego indywidualną opowieścią; mimo to powtarza motywy, które obecne są w życiu poszczególnych ludzi od zarania dziejów.    Spektakl Atlas Dźwięków jest kolekcją historii, które łączy wspólna perspektywa – wrażliwość na doznania słuchowe. Pokazują prywatny świat, przedziwne kolekcje, niemożliwe archiwa. Każda z opowieści toczy się w innym tempie i opowiedziana jest innymi środkami. Podróżujemy w czasie i przestrzeni, wsłuchując się w skorupę ziemską, która przechowuje resztki pozostałe po naszych przodkach.

Sobota, 14 września, g. 19.00

LENA CZERNIAWSKA live drawing / HUBERT ZEMLER drums
Lena Czerniawska zajmuje się projektowaniem, ale specjalnością, w której osiąga wybitne rezultaty, jest rysowanie na żywo, na oczach publiczności. Kreśli notatki nie tylko ołówkiem, czy kredą, ale też wodą, papierem, wielkimi tkaninami, ciałami tancerzy. Improwizuje plastycznie sama, choćby tworząc na żywo rysunkowe komentarze do koncertów, dyskusji lub debat, także włącza się w działania zespołów przygotowujących multimedialne performance.
Hubert Zemler – perkusista, ciągle poszukujący, konsekwentnie podążający swoją drogą wytworzył własne, oryginalne brzmienie, poparte niespotykaną wrażliwością, pomysłowością i niebywałą techniką gry.
Muzyk buduje swoją opowieść na jednym instrumencie, wykorzystując do tego niezwykle rozległą paletę brzmień jaką daje instrument akustyczny.

MTV – Modulartelevision
MTV (Modulartelevision) to objazdowy program telewizyjny z Katowic, w którym Piotr Ceglarek, Jan Dybała i Piotr Wojtczak aka AARPS łączą swoje zamiłowania do syntezy dźwięku i obrazu. W trakcie improwizowanej sesji MTV, każdy z nich operuje własnym warsztatem audiowizualnym, a zautomatyzowane procesy przetwarzania rozdzielają ich sygnały na pojedyncze odbiorniki lub miksują w całość.

RESONANCES Audio/Video 13-15.09.2019
Wystawa interdyscyplinarna towarzysząca festiwalowi.
Wernisaż: 13.09.2019 godz.18:00
Uczestnicy: Piotr Ceglarek, Lena Czerniawska, Jan Dybała, Emiter, Ludomir Franczak, Karolina Głusiec, kinoMANUAL, Martyna Poznańska, Małgorzata Wawro.

Nowe idzie od morza jest patronem medialnym festiwalu.